Parama

DĖL 2 PROCENTŲ SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJAI

 

Lietuvos Respublikos „Labdaros ir paramos“ įstatymas suteikia galimybę nė kiek nesumažinant savo atlyginimo paremti visas įregistruotas ne pelno organizacijas. Tarp šių organizacijų yra ir švietimo įstaigos. Parama sudaro 2 procentus praeitais metais jau sumokėtų pajamų mokesčio sumos. Kiekvienas dirbantis ar pajamas gaunantis Lietuvos pilietis turi galimybę paremti mūsų gimnaziją pervesdamas 2 procentus pajamų mokesčio, sumokėto valstybei.

 

Prašymą skirti paramą (FR0512 forma 04 versija) gyventojas gali pateikti iki 2020 m. gegužės 1 d. per Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS), atnešdamas prašymą į VMI arba atsiųsdamas paštu.

 

Jei norėtumėte paremti Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją prisijungę prie EDS, galite tai padaryti paspaudę šią nuorodą:

1. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „EDS funkcijos“, tuomet dešiniajame vertikaliame meniu – „Paramos skyrimas“.

2. Užpildykite FR0512 formą tiesiogiai EDS portale.

3. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

    (!)   1 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)

    (!)   3V Vardas

    (!)   3P Pavardė

    (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2019

    (!)   6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą – ✔

    (!)   E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
    (!)   E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190451662
   
(!)   E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2021 m.

 

Jei norėtumėte paraišką pateikti ne internetu, atsispausdinkite formą, įrašykite savo asmeninius duomenis (būtinų laukelių pildymą žr. aukščiau) ir pristatykite į savo apskrities VMI.

Rygiškių Jono gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už geranoriškumą. Jūsų finansinė parama naudojama gimnazijos kabinetų remontui, renginių organizavimo išlaidoms, mokinių išvykoms ir kitoms gimnazijos bendruomenės reikmėms.

 

Gimnazijos direktorius

Vilhelmas Petkevičius


Lietuvių Fondo, esančio Ilinojaus valstijoje, JAV,  vardinė Broniaus Gražulio stipendija 2017 metais skirta buvusiam abiturientui Tomui Kurapkai.