Priėmimas į gimnaziją

Priėmimo į Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją ir klasių formavimo tvarkos aprašas