Ugdymas

Gimnazijos klasės I II III IV
Ugdymo proceso pradžia 2020-09-01
Ugdymo proceso trukmė 37 savaitės 185 dienos 33 savaitės 163 dienos
Pusmečių trukmė 1-asis pusmetis 2020-09-01–2021-01-22
2-asis  pusmetis 2021-01-25–2021-06-23
1-asis pusmetis 2020-09-01–2021-01-22
2-asis pusmetis 2021-01-25–2021-05-24
Rudens atostogos 2020-10-26 – 2020-10-30
Pamokos prasideda lapkričio 3 dieną
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020-12-23 – 2021-01-05
Pamokos prasideda sausio 6 dieną
Žiemos atostogos 2021-02-15 – 2021-02-19
Pamokos prasideda vasario 22 dieną
Pavasario (Velykų) atostogos 2021-04-06 – 2021-04-09
Pamokos prasideda balandžio 12 dieną
Ugdymo proceso pabaiga 2021-06-23 2021-05-24
Vasaros atostogos 2021-06-25 – 2021-08-31
Pamoka Laikas
1 8.00 - 8.45
2 8.55- 9.40
3 10.05-10.50
4 11.15- 12.00
5 12.25-13.10
6 13.20-14.05
7 14.10-14.55
8 15.00-15.45

Gimnazija siūlo

 1. I-II gimnazijos klasėse – lietuvių kalbos ir matematikos modulius, informacinių technologijų programavimo ir leidybos modulius, mokomųjų dalykų konsultacijas mokymosi spragoms likviduoti.

   

 2. III- IV gimnazijos klasėse –

  Pasirenkamieji dalykai -  psichologija, prancūzų kalba, lotynų kalba, ekonomika, braižyba.

  Meninis ugdymas ir technologijos  – dailė, muzika, teatras, šokis, verslo ir vadybos technologijos, turizmo ir mitybos technologijos, statybos ir medžio apdirbimo technologijos.

  Mokomųjų dalykų moduliai

  užsienio kalbos: anglų k., vokiečių k., rusų k. - klausymo ir rašymo moduliai.

  istorija : Lietuva ir pasaulis istorijos šaltiniuose V-XVIIIa.;Lietuva ir pasaulis XIX – XXI a.;

  geografija : Mano Lietuva; Pasaulio regionų mozaika;

  biologija: Ląstelė – gyvybės pagrindas; Biologijos egzamino užduočių sprendimas;

  chemija: Organinių medžiagų klasių tarpusavio ryšys; Chemija Jums;

  fizika: Grafinių mechanikos uždavinių sprendimas; Testų ir kompleksinių užduočių sprendimas;

  Informacinės technologijos: Programavimo įgūdžių ugdymas; Programavimas kūrybinis procesas;

 • Asmenybė ir stilius
 • Dainavimo studija
 • Dramos būrelis „Vėjo arkliukas“
 • Džiaugsmas kurti – džiaugsmas skaityti
 • Etinės kultūros ugdymas
 • Filologų būrelis
 • Geometrijos paslaptys
 • Gimnazija fotografijose
 • Įdomioji istorija
 • Įdomioji matematika
 • Inžinerinės ateities gebėjimų ugdymas
 • Istorija šaltiniuose
 • Istorija visiems
 • Jaunieji šauliai
 • Keramikos būrelis „Molio formų kalba“
 • Krepšinio būrelis
 • Kūrybinė studija „Idėjų menas“
 • Lengvoji atletika
 • Literatūra ir psichologija
 • Mąstau ir pritaikau
 • Matematikos gelmės
 • Matematikos paslaptys
 • Mišrus choras
 • Olimpiadinė chemija
 • Orientavimosi sportas
 • Pasiruošimas IELTS egzaminui
 • Planuok karjerą atsakingai
 • Prisiminkime geometriją
 • Programavimas visiems
 • Programavimo pradžiamokslis
 • Raštingumo problemos
 • RJG lyderių klubas
 • Spec.programų algoritmai
 • Susitikimai su geometrija
 • Šiuolaikinių šokių grupė „Vijona“
 • Šiuolaikinių šokių grupė „Vijonėlė“
 • Technologijos – kūrybos erdvė
 • Tinklinio būrelis
 • Vokalo studija
 • Žvilgsnis į save (dailės studija)