Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos muziejus kviečia prisiminti kalbininką Joną Jablonskį

2020 metai –kalbininko Jono Jablonskio – Rygiškių Jono –  jubiliejiniai (1860-1930). Mokslininkui šiais metais sukanka 160

Jablonskiui, Rygiškių Jonui, lietuvių rašomosios kalbos tėvui, 2020m. gruodžio 30 d. sukanka 160 metų. Jis – senosios Marijampolės (Rygiškių Jono) gimnazijos auklėtinis. Sunkiais carinės priespaudos, spaudos draudimo metais blaškomas po Rusijos gilumą didysis kalbininkas dirbo lietuvybei: rašė gramatikas, kūrė naujadarus, įvairių mokslo sričių terminus, taisė rašytojų kalbą, sukūrė bendrinės kalbos normas. Po Spaudos draudimo panaikinimo grįžo į Lietuvą. Buvo Lietuvos universiteto profesorius.
Taigi jis yra padėjęs tvirtus pagrindus rašomajai kalbai, mes ant jų stovime ir už tai esame jam skolingi. Jis lietuvių rašomojo žodžio siela, jis mokytojas ir mokslininkas.

Mokytojų ekskursija J. Jablonskio keliais. 2020m. spalis