Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai programa
Ugdymo karjerai aprašas

PATVIRTINTOS 2017 M. BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Š. m. sausio 11 d. LAMA BPO valdybos posėdyje buvo patvirtintos 2017 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos.
Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 19 d. 17 val. Prašymo pageidavimų sąraše bus galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Tačiau nebus galima įrašyti tų studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau bus įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liks mažiau kaip 24 valandos. Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 16 d. – liepos 7 d.Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo kvietimas studijuoti bus paskelbtas liepos 24 d. iki 12 val., antrojo etapo – rugpjūčio 1 d. iki 17 val. Po pagrindinio priėmimo likus  laisvų studijų vietų rugpjūčio 10 – 16 d. 17 val. bus galimybė teikti papildomo priėmimo prašymą, kurio kvietimas studijuoti bus skelbiamas rugpjūčio 21 d. iki 12 val.

Visas 2017 m. bendrojo priėmimo datas rasite „Bendrojo priėmimo“ skiltyje „2018 m. datos“.


Naudingos nuorodos

www.mukis.lt – naujausia informacija UK

Studijos, kursai, mokslai

 

 

www.studijos.lt   - informacija būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, ankstesnių metų egzaminų užduotys; kursai dirbantiems.

www.kurstoti.lt

www.kurstudijuoti.lt - aukštųjų mokyklų pagrindinė informacija (priėmimo taisyklės, atvirų durų dienos, studijų programos).

www.stojimai.lt - diskusijos stojimų tema; ankstesnių metų stojimų rezultatų statistika; stojimo prašymo analizė.

www.lamabpo.lt - bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.

www.aikos.smm.lt  - išsami informacija mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją.

www.nec.lt arba www.egzaminai.lt - švietimo institucijos, Lietuvos aukštosios mokyklos, egzaminų užduotys.

www.jdb.lt (jaunimo darbo centrai)

Elektroninė stojamojo balo skaičiuoklė

 

www.lama.bpo.lt

www.studijos.lt 

www.stojimai.lt

Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai

www.euroguidance.lt - testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.

www.karjeroscentras.lt - įvairūs testai

www.manokarjera.cv.lt 

Profesijos

www.aikos.smm.lt - Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.

www.euroguidance.lt - el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“.