Olimpiados ir konkursai

 

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ PASIEKIMAI  OLIMPIADOSE,  KONKURSUOSE
2017-2018 m.m.
SVEIKINAME NUGALĖTOJUS

Eilės

Nr.

Šalies olimpiados ir konkursai

Moksleivio vardas pavardė

Klasė

Užimta vieta

Mokytojo vardas pavardė

1

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

 

Kotryna Zaveckaitė

III Ė 

III vieta

Juozas Rožas

2

Agnė Rauluševičiūtė

II A

dalyvavo

Valė Klesevičienė

1

Nacionalinis diktantas

Ausmėja Uleckaitė

IV D

I vieta

Violeta Žebrauskienė

2

Aistė Jaudegytė

IIV D

dalyvavo

Violeta Žebrauskienė

3

Vaiva Gegužinskaitė

IV C

dalyvavo

Violeta Žebrauskienė

4

Ieva Brazytė

III D

dalyvavo

Juozas Rožas

5

Ieva Birštonaitė

III Ė

dalyvavo

Juozas Rožas

6

Augustina Tumelytė

III Ė

dalyvavo

Juozas Rožas

7

Kotryna Zaveckaitė

III Ė

dalyvavo

Juozas Rožas

8

Emilija Karaliūtė

IV Ė

dalyvavo

Juozas Rožas

9

Simona Nikolajevaitė

IV Ė

dalyvavo

Juozas Rožas

1

Tarptautinės jaunųjų matematikų varžybos

Kotryna Jankauskaitė

II B

I vieta

Eglė Danielienė

1

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

Kotryna Jankauskaitė

II B

apdovanoti ŠMM diplomais

2

Mykolas Kralikas

I Ė

1

Chemijos olimpiada

Mykolas Kralikas

I Ė

III vieta

Vilma Mikalainytė

1

Biologijos olimpiada

Gabrielė Lelkaitė

IV C

dalyvavo

Rasa Čiupkevičienė

1

Fizikos olimpiada

Mykolas Kralikas

I Ė

dalyvavo

Sandra Survilienė

1

XXX respublikinės geografijos olimpiada

Marius Danilevičius

I C

dalyvavo

Judita Leišytė

2

Rytis Domarkas

III D

dalyvavo

Judita Leišytė

3

Gabija Tubelevičiūtė 

IV D

dalyvavo

Judita Leišytė

4

Ugnė Vitkauskaitė   

IV D

dalyvavo

Judita Leišytė

1

XXIII nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas


Marius Danilevičius 

I C

II vieta

Judita Leišytė

2

Kotryna Jankauskaitė 

II B

IIV vieta

Judita Leišytė

3

Gabija Tubelevičiūtė 

IV D

IIV vieta

Judita Leišytė

1

Anglų kalbos olimpiada

Aušra Marcinkevičiūtė

III F

dalyvavo

Aušra Kapsevičienė

2

Anglų kalbos konkursas

Simas Liorančas

I Ė

dalyvavo

Gintutė Galadauskienė

1

Anglų kalbos vertimo konkursas „Tavo Žvilgsnis“

Marius Danilevičius

I C

lauretai 

Jolanta karalienė

2

Andrius Pucėta

I C

lauretai 

Rita Mikuckienė

3

Miglė Lenkauskaitė

II B

lauretai 

Aušra Kapsevičienė

4

Paulina Marcinkevičiūtė

II Ė

lauretai 

Violeta Vilkienė

5

Rimgaudas Šimukauskas

II Ė

lauretai 

Violeta Vilkienė

6

Rokas Samulis

II G

lauretai 

Violeta Vilkienė

7

Viltenė Čibirkaitė

III D

lauretai 

Aušra Kapsevičienė

8

Monika Juselytė

III D

lauretai 

Aušra Kapsevičienė

9

Karolina Adomaitytė

II Ė

lauretai

Dovilė Maceikienė

10

Neringa Kraužlytė

II Ė

lauretai

Dovilė Maceikienė

1

Istorijos olimpiada

Gabija Tubelevičiūtė

IV D

dalyvavo

Vidmantas Žebrauskas

2

Augustė Vaznytė

IV C

dalyvavo

Rita Bobinienė

1

24 regioninė ekonomikos ir verslo olimpiada

Rytis Domarkas

III D

I vieta

Živilė Myru

1

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“

Rasa Truncaitė

II A

dalyvavo

Rūta Marčiulaitienė

1

Tarptautinis FAI piešinių konkursas „Ateities Skraidantys aparatai“

Sandra Nemuraitė

III Ė

laureatė

Zita Kisielienė

1

XVII Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkursas ,,Mano Aleksandras Puškinas"

Raminta Leonavičiūtė

III B

laureatė

Zita Kisielienė
Irina Rudvalienė
Vida Ūsienė

1

Lietuvos istorijos žinovo konkurse

Gabija Tubelevičiūtė

IV D

dalyvavo

Vidmantas Žebrauskas

1

Šalies „Dainų dainelės“ konkursas

Austėja Slabodaitė

III F

dalyvavo

Audronė Stočkuvienė


Savivaldybės olimpiados ir konkursai

Eilės

Nr.

Savivaldybės olimpiados

Moksleivio vardas pavardė

Klasė

Užimta vieta

Mokytojo vardas pavardė

 1

Informacinių technologijų olimpiada 

 

Lukas Rimavičius

 III F

I vieta

Jolanta Rutkauskienė

 2

Markas Vyšniauskas

 IV Ė

II vieta

Sigitas Kireilis

1

Anglų kalbos olimpiada

Aušra Marcinkevičiūtė

III F

II vieta

Aušra Kapsevičienė

2

Ieva Brazytė

III Ė

III vieta

Gintutė Galadauskienė

1

Technologijų olimpiada „Šimtas ateities ženklų“

Agnė Brukaitė

II D

I vieta

Rūta Marčiulaitienė

2

Karolina Lazdauskaitė

I Ė

II vieta

Rūta Marčiulaitienė

3

Paulius Šteinys

II D

I vieta

Vytautas Naujalis

1

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada

Ugnė Vitkauskaitė

IV D

III vieta

Violeta Žebrauskienė

1

Fizikos olimpiada

Mykolas Kralikas

I Ė

II vieta

Sandra Survilienė

2

Kotryna Jankauskaitė

II B

I vieta

Sandra Survilienė

3

Aleksas Bagdonas

II A

II vieta

Sandra Survilienė

4

Paulius Subačius

IV C

I vieta

Sandra Survilienė

5

Simas Prūselaitis

IV C

II vieta

Sandra Survilienė

6

Rytis Domarkas

III D

I veita

Vidas Venckūnas

7

Milda Stachnevičiūtė

III F

II vieta

Vidas Venckūnas

1

Biologijos olimpiada

Ignas Lukaševičius

I Ė

III vieta

Rasa Čiupkevičienė

2

Marius Danilevičius

I C

II vieta

Danutė Petkevičienė

3

Saulena Kavaliauskaitė

II B

III vieta

Rasa Čiupkevičienė

4

Agnė Rauluševičiūtė

II A

II vieta

Vilhelmas Petkevičius

5

Aušra Marcinkevičiūtė

III F

I vieta

Rasa Čiupkevičienė

6

Gražina Matulaitytė

III Ė

III vieta

Rasa Čiupkevičienė

7

Gabrielė Lelkaitė

IV C

I vieta

Rasa Čiupkevičienė

8

Gabija Dumšaitė

IV C

II vieta

Rasa Čiupkevičienė

1

Chemijos olimpiada

Mykolas Kralikas

I Ė

I vieta

Vilma Mikalainytė

2

Giedrius Mickevičius

I Ė

II vieta

Vilma Mikalainytė

3

Kotryna Jankauskaitė

II B

I vieta

Vilma Mikalainytė

4

Agnė Rauluševičiūtė

II A

III vieta

Vilma Mikalainytė

5

Milda  Stachnevičiūtė

III F

I vieta

Vilma Mikalainytė

6

Ieva Birštonaitė

III Ė

II vieta

Vilma Mikalainytė

7

Augustinas Labutis

III D

III vieta

Vilma Mikalainytė

8

Paulius Mačiulaitis

IV C

I vieta

Vilma Mikalainytė

1

Ekonomikos olimpiada

Rytis Domarkas

III D

I vieta

Živilė Myru

1

Matematikos olimpiada

Mykolas Kralikas

I Ė

I vieta

Eglė Danielienė

2

Milena Luckutė

I Ė

III vieta

Eglė Danielienė

3

Kotryna Jankauskaitė

II B

I vieta

Eglė Danielienė

4

Miglė Lenkauskaitė

II B

II vieta

Eglė Danielienė

5

Viltenė Čibirkaitė

III D

I vieta

Eglė Danielienė

6

Rytis Domarkas

III D

II vieta

Eglė Danielienė

7

Milda Stachnevičiūtė

III F

II vieta

Eglė Danielienė

8

Mantas Burčikas

III Ė

II vieta

Daiva Noreikienė

9

Monika Kurtinaitytė

III D

III vieta

Eglė Danielienė

10

Augustinas Labutis

III D

III vieta

Eglė Danielienė

11

Viktorija Griškaitė

III D

III vieta

Eglė Danielienė

12

Ugnė Vitkauskaitė

IV D

I vieta

Nijolė Matlauskienė

13

Deimantė Jackauskaitė

IV B

I vieta

Daiva Noreikinė

14

Paulius Subačius

IV C

II vieta

Eglė Danielienė

15

Aistė Stankevičiūtė

IV C

III vieta

Eglė Danielienė

16

Arnas Barišauskas

IV C

III vieta

Eglė Danielienė

1

Sūduvos krašto matematikos olimpiada

Kralikas Mykolas

I Ė

III vieta

Eglė Danielienė

2

Jankauskaitė Kotryna

II B

II vieta

Eglė Danielienė

3

Anelauskas Edvinas

II B

III vieta

Eglė Danielienė

4

Stachnevičiūtė Milda

III F

II vieta

Eglė Danielienė

5

Vaznytė Augustė

IV C

I vieta

Eglė Danielienė

6

Subačius Paulius

IV C

II vieta

Eglė Danielienė

1

Istorijos olimpiada

Marius Danilevičius

I C

I vieta

Vidmantas Žebrauskas
2

Mykolas Kralikas

I Ė

II vieta

Rita Bobinienė
3

Tadas Dumčius

I Ė

III vieta

Rita Bobinienė
4

Miglė Lenkauskaitė

II B

I vieta

Rita Bobinienė
5

Agnė Rauluševičiūtė

II A

II vieta

Vidmantas Žebrauskas
6

Mantas Kurapka

II D

II vieta

Gražina Druskienė
7

Gražina Matulaitytė

III Ė

I vieta

Vidmantas Žebrauskas
8

Rytis Domarkas

III D

II vieta

Rita Bobinienė
9

Ieva Birštonaitė

III Ė

III vieta

Rita Bobinienė
10

Augustė Vaznytė

IV C

I vieta

Rita Bobinienė
11

Gabija Tubelevičiūtė

IV D

II vieta

Vidmantas Žebrauskas
12

Ugnė Vitkauskaitė

IV D

III vieta

Gražina Druskienė
1

Europos egzaminas

Gražina Matulaitytė

III Ė

I vieta

Vidmantas Žebrauskas

1

Geografijos olimpiada

Marius Danilevičius

I C

I vieta

Judita Leišytė

2

Meda Renkytė

I D

II vieta

Judita Leišytė

3

Ignas Lukaševičius

I Ė

III vieta

Judita Leišytė

4

Kotryna Jankauskaitė

II B

I vieta

Judita Leišytė

5

Rytis Domarkas

III D

I vieta Judita Leišytė

6

Tautvydas Miliūnas

III B

II vieta

Judita Leišytė

7

Gabija Tubelevičiūtė

IV D

I vieta

Judita Leišytė

8

Ugnė Vitkauskaitė

IV D

II vieta

Judita Leišytė

1

2018 metų VII-oji geografijos olimpiada  „Mano gaublys”

Karolis Kazlauskas

I D

I vieta

Judita Leišytė

2

Ignas Lukaševičius

I Ė

II vieta

Judita Leišytė

3

Lukas Laurinaitis

I C

III vieta

Judita Leišytė

4

Marius Danilevičius

I C

III vieta

Judita Leišytė

5

Kotryna Jankauskaitė

II B

I vieta

Judita Leišytė

6

Džiugas Urbonavičius 

II B

II vieta

Judita Leišytė

7

Rūta Šalaševičiūtė 

II B

III vieta

Judita Lei&sc

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ PASIEKIMAI  SPORTO VARŽYBOSE,  KONKURSUOSE
2017-2018 m.m.
SVEIKINAME NUGALĖTOJUSEilės

Nr.

Šalies varžybos

Moksleivio vardas pavardė

Klasė

Užimta vieta

Mokytojo vardas pavardė

1 Lietuvos mokyklų sporto žaidynių finalinės šaškių varžybosRytis Domarkas

III D I vieta Raimondas Lingaitis
2

Lukas Jankeliūnas

III F I vieta Raimondas Lingaitis
3

Paulina Miliauskaitė

III C I vieta Raimondas Lingaitis
4 Vaiva Gegužinskaitė IV C I vieta Raimondas Lingaitis
1

Lietuvos mokyklų fubolo žaidynių  „ladygolas“ merginų futbolo varžybų finalasDaiva Žukauskaitė

II C VII-VIII vieta Raimondas Lingaitis
2

Gabija Dadurkaitė

II B VII-VIII vieta Raimondas Lingaitis
3

Akvilė Aleksaitė

II B VII-VIII vieta Raimondas Lingaitis
4

Eima Rutkauskaitė

I B VII-VIII vieta Raimondas Lingaitis
5

Gabrielė Heinrich

I B VII-VIII vieta Raimondas Lingaitis
6

Rebeka Kinkevičiūtė

I B VII-VIII vieta Raimondas Lingaitis
7

Adrija Gibaitė

I A VII-VIII vieta Raimondas Lingaitis
8 Erika Sukackaitė I C VII-VIII vieta Raimondas Lingaitis
1

Lietuvos mokyklų sporto žaidynių finalinės  šachmatų varžybos

Paulius Pultinevičius II F VI vieta Raimondas Lingaitis
2 Grantas Bingelis IV H VI vieta Raimondas Lingaitis
3 Džiugas Mockus I Ė VI vieta Raimondas Lingaitis
4 Kotryna Jankauskaitė II B VI vieta Raimondas Lingaitis
1

Lietuvos mokyklų žaidynių tarpmokyklinės bendrojo ugdymo mokyklų tinklinio varžybos

Nedas Marušauskas II B III vieta Skaistuolė Šedienė
2 Vladas Kunigonis II F III vieta Skaistuolė Šedienė
3 Armandas Bielskus II F III vieta Skaistuolė Šedienė
4 Arnas Matusevičius II D III vieta Skaistuolė Šedienė
5 Paulius Šteinys II D III vieta Skaistuolė Šedienė
6 Marijonas Stankevičius I B III vieta Skaistuolė Šedienė
7 Renaldas Kelmelis I B III vieta Skaistuolė Šedienė
8 Martynas Žilvys I B III vieta Skaistuolė Šedienė
9 Eimantas Jasevičius I B III vieta Skaistuolė Šedienė
10 Lukas Linkus I D III vieta Skaistuolė Šedienė
1

Lietuvos mokyklų žaidynių tarpmokyklinių bendrojo ugdymo mokyklų lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos. Merginų komanda

Žiedė Kelertaitė III A I vieta Skaistuolė Šedienė
2 Ieva Šimanauskaitė IV D I vieta Skaistuolė Šedienė
3 Gabrielė Gudauskaitė III C I vieta Skaistuolė Šedienė
4 Miglė Liorentaitė III Ė I vieta Skaistuolė Šedienė
5 Rebeka Kinkevičiūtė I B I vieta Skaistuolė Šedienė
6 Agnė Rauluševičiūtė II A I vieta Skaistuolė Šedienė
7 Laura Povilionytė III C I vieta Skaistuolė Šedienė
1

Lietuvos mokyklų žaidynių tarpmokyklinių bendrojo ugdymo mokyklų lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos. Vaikinų komanda

Kasparas Tamaliūnas  I D
II vieta  Skaistuolė Šedienė
2 Paulius Šteinys II D II vieta Skaistuolė Šedienė
3 Mangirdas Rutkauskas II D II vieta Skaistuolė Šedienė
4 Žygimantas Pečkys II Ė II vieta Skaistuolė Šedienė
5 Grantas Granickas II Ė II vieta Skaistuolė Šedienė
6 Modestas Miliauskas III B II vieta Skaistuolė Šedienė
7 Dominykas Plikaitis III G II vieta Skaistuolė Šedienė
8 Rokas Žebrauskas IV C II vieta Skaistuolė Šedienė
9 Mindaugas Šumskas IV D II vieta Skaistuolė Šedienė
Savivaldybės varžybos
1 2018 m. Marijampolės savivaldybės MSŽ tarpmokyklinės šachmatų varžybos Paulius Pultinevičius II F I vieta Raimondas Lingaitis
2 Lukas Lukoševičius IV H I vieta Raimondas Lingaitis
3 Džiugas Mockus I Ė I vieta Raimondas Lingaitis
4 Kotryna Jankauskaitė II B I vieta Raimondas Lingaitis
1

Lietuvos mokyklų futbolo žaidynėse Marijampolės apskrities „ladygolas“ merginų futbolo varžybos

Daiva Žukauskaitė

II C I vieta Raimondas Lingaitis
2

Gabija Dadurkaitė

II B I vieta Raimondas Lingaitis
3

Akvilė Aleksaitė

II B I vieta Raimondas Lingaitis
4

Eima Rutkauskaitė

I B I vieta Raimondas Lingaitis
5

Gabrielė Heinrich

I B I vieta Raimondas Lingaitis
6

Rebeka Kinkevičiūtė

I B I vieta Raimondas Lingaitis
7

Adrija Gibaitė

I A I vieta Raimondas Lingaitis
8 Erika Sukackaitė I C I vieta Raimondas Lingaitis
1

Lietuvos mokyklų fubolo žaidynėse Marijampolės savivaldybės „ladygolas“ merginų futbolo varžybos

Daiva Žukauskaitė

II C I vieta Raimondas Lingaitis
2

Gabija Dadurkaitė

II B I vieta Raimondas Lingaitis
3

Akvilė Aleksaitė

II B I vieta Raimondas Lingaitis
4

Eima Rutkauskaitė

I B I vieta Raimondas Lingaitis
5

Gabrielė Heinrich

I B I vieta Raimondas Lingaitis
6

Rebeka Kinkevičiūtė

I B I vieta Raimondas Lingaitis
7

Adrija Gibaitė

I A I vieta Raimondas Lingaitis
8 Erika Sukackaitė I C I vieta Raimondas Lingaitis
1

Lietuvos mokyklų sporto žaidynių Marijampolės savivaldybės tarpmokyklinės šaškių varžybos

Rytis Domarkas

III D I vieta Raimondas Lingaitis
2

Lukas Jankeliūnas

III F I vieta Raimondas Lingaitis
3

Paulina Miliauskaitė

III C I vieta Raimondas Lingaitis
4 Vaiva Gegužinskaitė IV C I vieta Raimondas Lingaitis
1

Lietuvos mokyklų sporto žaidynių Marijampolės savivaldybės tarpmokyklinės krepšinio varžybos

Kajus Akelaitis

I D II vieta Raimondas Lingaitis
2

Simas Liorenčas

I Ė II vieta Raimondas Lingaitis
3

Domantas Gudas

I C II vieta Raimondas Lingaitis
4

Marius Arcikauskas

I D II vieta Raimondas Lingaitis
5

Andrius Pucėta

I C II vieta Raimondas Lingaitis
6

Giedrius Mickevičius

I Ė II vieta Raimondas Lingaitis
7

Dovydas Naidzinavičius

I Ė II vieta Raimondas Lingaitis
1 Marijampolės savivaldybės tarpmokyklinės tinklinio varžybos Armandas Bielskus II F
I vieta Skaistuolė Šedienė
2 Vladas Kunigonis II F
I vieta Skaistuolė Šedienė
3 Nedas Marušauskas II B
I vieta Skaistuolė Šedienė
4 Arnas Matusevičius II D
I vieta Skaistuolė Šedienė
5 Mangirdas Rutkauskas II D
I vieta Skaistuolė Šedienė
6 Paulius Šteinys II D
I vieta Skaistuolė Šedienė
7 Marijonas Stankevičius I B
I vieta Skaistuolė Šedienė
8 Renaldas Kelmelis I B
I vieta Skaistuolė Šedienė
9 Martynas Žilvys I B I vieta Skaistuolė Šedienė
10 Rokas Būdžius I D
I vieta Skaistuolė Šedienė
11 Lukas Linkus I D
I vieta Skaistuolė Šedienė
12 Nedas Tamulynas I D
I vieta Skaistuolė Šedienė
1 Lietuvos mokyklų žaidynių tarpmokyklinių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių (gim. 1999-2002 m.) lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos Domantas Gražinskis IV F I vieta Alvyda Ambrasienė
2 Vaidas Šalaševičius III A I vieta Alvyda Ambrasienė
3 Ieva Bendoriūtė III B I vieta Alvyda Ambrasienė
4 Miglė Lenkauskaitė  II B I vieta Alvyda Ambrasienė
5 Vladas Kunigonis II F I vieta Alvyda Ambrasienė
6 Domantas Gudas I C I vieta Alvyda Ambrasienė
7 Erika Sukackaitė I C I vieta Alvyda Ambrasienė
8 Rimantė Daugėlaitė 1D  I vieta Alvyda Ambrasienė
1 Lietuvos mokyklų žaidynių savivaldybės tarpmokyklinės  mokinių (mergaičių ir vaikinų) orientavimosi  sporto varžybos. Merginų komanda  Miglė Lapinskaitė I B  I vieta  Vida Ūsienė
2  Eima Rutkauskaitė  I B  I vieta Vida Ūsienė
3  Judita Lukšytė II D   I vieta Vida Ūsienė
4  Agnė Rauluševičiūtė II A   I vieta Vida Ūsienė
1 Lietuvos mokyklų žaidynių savivaldybės tarpmokyklinės  mokinių (mergaičių ir vaikinų) orientavimosi  sporto varžybos. Vaikinų komanda  Edas Lietuvininkas  I B  I vieta Vida Ūsienė
2  Mantas Kurapka   II D  I vieta Vida Ūsienė
3 Henrikas Kuršvietis  II F I vieta Vida Ūsienė
4 Jokūbas Matulevičius  I Ė I vieta Vida Ūsienė
5 Paulius Šteinys II D I vieta Vida Ūsienė

 
MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PASIEKIMAI  OLIMPIADOSE, SPORTO VARŽYBOSE, KONKURSUOSE
2016-2017 m.m.
SVEIKINAME NUGALĖTOJUS

Eilės
Nr.

 Šalies olimpiados ir konkursai

Moksleivio vardas pavardė

 Klasė

 Užimta vieta

Mokytojo vardas pavardė

1

Lietuvos mokinių anglų kalbos  olimpiada

Subačius Paulius

 IIIC

 II vieta

Gintutė Galadauskienė

1

Šalies 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas

Taraskevičiūtė Ieva

IID

dalyvavo

Jolanta Karalienė

2

Marcinkevičiūtė Aušra

IIF

dalyvavo

Jolanta Karalienė

1

Regioninis meninio skaitymo konkursas

Barišauskas Arnas

IIIC

II vieta

Valė Klesevičienė

1

Lietuvių kalbos ir literatūros Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų olimpiada

Vitkauskaitė Akvilė

IVG

III vieta

Violeta Žebrauskienė

2

Zaveckaitė Kotryna

IIĖ

dalyvavo

Juozas Rožas

 1 

Nacionalinio diktanto mokinių konkurso respublikinis turas

Tubelevičiūtė Gabija

IIID

II vieta

Violeta Žebrauskienė

2

Zaveckaitė Kotryna

IIĖ

dalyvavo

Juozas Rožas

3

Čibirkaitė Viltenė

IID

dalyvavo

Violeta Žebrauskienė

4

Taraskevičiūtė Ieva

IID

dalyvavo

Violeta Žebrauskienė

5

Gegužinskaitė Vaiva

IIIC

dalyvavo

Violeta Žebrauskienė

6

Paliūnas Tomas

IIĖ

dalyvavo

Juozas Rožas

7

Uleckaitė Ausmėja

IIID

dalyvavo

Violeta Žebrauskienė

8

Vitkauskaitė Ugnė

IIID

dalyvavo

Violeta Žebrauskienė

1

Šalies jaunųjų filologų konkursas

Matusevičius Ignas

IVA

II laipsnio diplomas

Regina Dilienė

1

Istorijos olimpiada

Tubelevičiūtė Gabija 

 IIID

dalyvavo 

Vidmantas Žebrauskas

2

Birštonaitė Ieva

IIĖ

dalyvavo

Rita Bobinienė

1

Technologijos olimpiada

Guogaitė Fausta

IC

dalyvavo

Rūta Marčiulaitienė

1

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas "Sidabro vainikėlis".

Lukšys Rapolas

IIIB

dalyvavo

Vytautas Naujalis

2

Baranauskas Vytautas

IIIB

dalyvavo

Vytautas Naujalis

3

Šteinys Rytis

IIIG

dalyvavo

Vytautas Naujalis

4

Šeškevičius Remaras

IIIG

dalyvavo

Vytautas Naujalis

5

Truncaitė Rasa

IA

dalyvavo

Rūta Marčiulaitienė

1

XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

Vaznytė Augustė

IIIC

dalyvavo

Judita Leišytė

1

XVII nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas

Jankauskaitė Kotryna

IB

VI vieta

Judita Leišytė

2

Tubelevičiūtė Gabija

IIID

VII vieta

Judita Leišytė

3

Domarkas Rytis

IID

dalyvavo

Judita Leišytė

4

Vitkauskaitė Akvilė

IVg

dalyvavo

Judita Leišytė

1

Tarptautinis kompiuterinių piešinių konkursas "Velykų stebuklai 2017"

Vitkauskaitė Akvilė

IVG

I vieta

Zita Kisielienė

1

Tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas "Pakaba 2017"

Pačėsaitė Neila

IIA

dalyvavo

Zita Kisielienė

2

Giraitytė Ugnė

IIA

dalyvavo

Zita Kisielienė

3

Šalaševičius Vaidas

IIA

dalyvavo

Zita Kisielienė

1

Lietuvos mokyklų sporto žaidynių tinklinio pietvakarių Lietuvos zoninės varžybos   

Bielskus Armandas 

 IF

I vieta

Skaistuolė Šedienė  

2

Pulauskas Evaldas

IIA

3

Kižys Edgaras

IIB

4

Paškevičius Martynas

IID

5

Dirma Nikas

IIG

6

Masaitis Martynas

IIG

7

Miliauskas Modestas

IIG

8

Masionis Aivaras

IIG

9

Plikaitis Dominykas

IIG

10

Žakas Šarūnas

IIIB

Eilės

Nr.

Savivaldybės olimpiados ir  konkursai

Moksleivio vardas pavardė

Klasė

Užimta vieta

Mokytojo vardas pavardė

1

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Vitkauskaitė Akvilė

IVG

I vieta

Violeta Žebrauskienė

2

Nikolajevaitė Simona

 

III vieta

Juozas Rožas

3

Zaveckaitė Kotryna

IIĖ

I vieta

Juozas Rožas

4

Brazytė Ieva

IIĖ

II vieta

Juozas Rožas

 5

Matulaitytė Gražina

IIĖ

III vieta

Juozas Rožas

1

Anglų kalbos olimpiada

Subačius Paulius

IIIC

I vieta

Gintutė Galadauskienė

 1

Chemijos olimpiada

 

Domantaitė Milda

IVA

I vieta

Vilma Mikalainytė

 2

Marcinkevičius Paulius

IVA

II vieta

Vilma Mikalainytė

 3

Maurukas Giedrius

IVA

III vieta

Vilma Mikalainytė

4

Subačius Paulius

IIIC

I vieta

Vilma Mikalainytė

5

Vaznytė Augustė

IIIC

III vieta

Vilma Mikalainytė

6

Birštonaitė Ieva

IIĖ

I vieta

Vilma Mikalainytė

7

Stachnevičiūtė Milda

IIF

I vieta

Vilma Mikalainytė

8

Matulaitytė Gražina

IIĖ

III vieta

Vilma Mikalainytė

9

Jankauskaitė Kotryna

IB

I vieta

Vilma Mikalainytė

10

Rauluševičiūtė Agnė

IA

II vieta

Vilma Mikalainytė

 11

Bačkieriūtė Monika

IB

III vieta

Vilma Mikalainytė

1

 

Biologijos olimpiada

Lelkaitė Gabrielė

IIIC

III vieta

Rasa Čiupkevičienė

2

Marcinkevičiūtė Aušra

IIF

II vieta

Danutė Petkevičienė

3

Burčikas Gustas

IID

I vieta

Rasa Čiupkevičienė

4

Bačkieriūtė Monika

IB

I vieta

Rasa Čiupkevičienė

1

Informacinių technologijų olimpiada

Ainoras Žukauskas

IV B

II vieta

Sigitas Kireilis

1

Fizikos olimpiada

Vitkauskaitė Akvilė

IVG

II vieta

Sandra Survilienė

2

Subačius Paulius

IIIC

I vieta

Sandra Survilienė

3

Čėpla Tautvydas

IIID

III vieta

Vidas Venckūnas

4

Stachnevičiūtė Milda

IIF

I vieta

Sandra Survilienė

5

Burčikas Gustas

IID

II vieta

Sandra Survilienė

6

Domarkas Rytis

IID

III vieta

Sandra Survilienė

7

Kurapka Mantas

ID

II vieta

Vidas Venckūnas

8

Jankauskaitė Kotryna

IB

III vieta

Sandra Survilienė

1

Matematikos olimpiada

Žukauskas Ainoras

IVB

I vieta

Milda Maurukienė

 2

Domataitė Milda

IVA

II vieta

Eglė Danielienė

 3

Vitkauskaitė Akvilė

IVG

III vieta

Eglė Danielienė

 4

Subačius Paulius

IIIC

I vieta

Eglė Danielienė

 5

Jackauskaitė Deimantė

IIIB

I vieta

Daiva Noreikienė

 6

Vaznytė Augustė

IIIC

II vieta

Eglė Danielienė

 7

Vitkauskaitė Ugnė

IIID

III vieta

Nijolė Matlauskienė

 8

Čibirkaitė Viltenė

IID

I vieta

Eglė Danielienė

Virginija Giedraitienė

 9

Domarkas Rytis

IID

 I vieta

Eglė Danielienė

Virginija Giedraitienė

 10

Burčikas Mantas

IIĖ

I vieta

Daiva Noreikienė

 11

Stachnevičiūtė Milda

IIF

II vieta

Lilija Brusokienė

 12

Griškaitė Viktorija

IID

III vieta

Eglė Danielienė

 13

Jankauskaitė Kotryna

IB

I vieta

Eglė Danielienė

 14

Anelauskas Edvinas

IB

III vieta

Eglė Danielienė

 1

Sūduvos krašto  matematikos olimpiada

Maurukas Giedrius

IVA 

 III vieta

Eglė Danielienė

2

Jackauskaitė Deimantė

IIIB

II vieta

Daiva Noreikienė

3

Stachnevičiūtė Milda

IIF

III vieta

Lilija Brusokienė

4

Jankauskaitė Kotryna

IB

I vieta

Eglė Danielienė

5

Rauluševičiūtė Agnė

IA

II vieta

Daiva Noreikienė

1

Technologijų olimpiada „Mes kūrybingi ir išmanūs“

Guogaitė Fausta

 IC

 I vieta

Rūta Marčiulaitienė

2

Rimavičius Lukas

 IIF

 I vieta

Vytautas Naujalis

 1

 Istorijos olimpiada    

Tubelevičiūtė Gabija

 IIID

 I vieta

Vidmantas Žebrauskas

 2

Vaznytė Augustė

IIIC 

II vieta 

Rita Bobinienė

 3

Barišauskas Arnas

IIIC 

II vieta 

Dalia Žarskienė

 4

Birštonaitė Ieva

IIĖ 

I vieta 

Rita Bobinienė

 5

Matulaitytė Gražina

IIĖ 

 II vieta

Rita Bobinienė

6

Domarkas Rytis

IID

III vieta

Gražina Druskienė

7

Lenkauskaitė Miglė

IB

I vieta

Rita Bobinienė

8

Rauluševičiūtė Agnė

IA

II vieta

Vidmantas Žebrauskas

9

Urbonavičius Džiugas

IB

III vieta

Rita Bobinienė

Ekonomikos ir verslo olimpiada

Domarkas Rytis 

IID 

 III vieta

Živilė Myru

1

Geografijos olimpiada

Vitkauskaitė Akvilė

IVG

II vieta

Judita Leišytė

2

Vaznytė Augustė

IIIC

I vieta

Judita Leišytė

3

Tubelevičiūtė Gabija

IIID

II vieta

Judita Leišytė

4

Vitkauskaitė Ugnė

IIID

III vieta

Judita Leišytė

5

Domarkas Rytis

IID

I vieta

Judita Leišytė

6

Čibirkaitė Viltenė

IID

II vieta

Judita Leišytė

7

Burčikas Gustas

IID

III vieta

Judita Leišytė

8

Jankauskaitė Kotryna

IB

I vieta

Judita Leišytė

9

Lukšytė Judita

ID

III vieta

Judita Leišytė

 

KONKURSAI

 

1

Marijampolės savivaldybės etapo 49-asis jaunųjų filologų konkursas

Naujalytė Rugilė

IVH

I vieta

Gražina Urbonienė

2

Ambrasaitė Paulina

IVA

III vieta

Regina Dilienė

3

Domantaitė Milda

IVA

III vieta

Regina Dilienė

4

Miškinytė Rugilė

IIID

I vieta

Violeta Žebrauskienė

5

Makackaitė Kotryna

IIID

II vieta

Violeta Žebrauskienė

6

Slabodaitė Austėja

IIF

III vieta

Ingrida Žilinskienė

1

 

2016 m. Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

Edvinas Anelauskas

IB

Švietimo ir mokslo ministerijos diplomas (A.Pitrėnienė)

 

1

Lietuvos mokinių  anglų kalbos konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

  

Taraskevičiūtė Ieva

IID

I vieta

Jolanta Karalienė

 2

Marcinkevičiūtė Aušra

IIF

II vieta

Jolanta Karalienė

 3

Brazytė Ieva

IID

III vieta

Gintutė Galadauskienė

 1

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 2017 metų rusų kalbos meninio skaitymo konkursas

Sabaliauskas Osvaldas 

 IIB

 I vieta

Rima Šapokienė

2

Karčiauskaitė Vestina

IIID

 I vieta

Rima Šapokienė

 1

Kompiuterinio raštingumo konkursas 2017

Bielevičiūtė Aušrinė

IIIC 

 II vieta

Jolanta Rutkauskienė

2

Šimanauskaitė Ieva

IIID

II vieta

Daiva Liaukuvienė

3

Labutis Augustinas

IID

I vieta

Daiva Liaukuvienė

4

Rimavičius Lukas

IIF

III vieta

Jolanta Rutkauskienė

5

Jarmalavičiūtė Ieva

ID

I vieta

Daiva Liaukuvienė

 

 RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS SPORTINIAI PASIEKIMAI

2016 – 2017 m. m.

1

Lietuvos mokinių žaidynių Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių tarmokyklinės šachmatų varžybos. Gimnazijos šachmatininkų komanda

  

Pultinevičius Paulius

IF

II vieta

Raimondas Lingaitis

2

Makarevičiūtė Paulina 

IID

 II vieta

Raimondas Lingaitis

3

Gražinskis Domantas

IIIF

II vieta

Raimondas Lingaitis

4

Bingelis Grantas

IIIH

II vieta

Raimondas Lingaitis

1

Lietuvos mokinių žaidynių Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių tarpmokyklinės vaikinų tinklinio varžybos. Gimnazijos vaikinų tinklinio komanda

Bielskus Armandas

IF

I vieta

Skaistuolė Šedienė

2

Kunigonis Vladas

IF

3

Kižys Edgaras

IIB

4

Preikša Paulius

IIB

5

Paškevičius Martynas

IID

6

Dirma Nikas

IIG

7

Masaitis Martynas

IIG

8

Miliauskas Modestas

IIG

9

Masionis Aivaras

IIG

10

Žakas Šarūnas

IIIB

 1

Lietuvos mokinių žaidynių Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių tarpmokyklinės vaikinų krepšinio varžybos.Gimnazijos vaikinų krepšinio komanda

Orinas Eivydas

IB

II vieta

Raimondas Lingaitis

2

Damidavičius Deimantas

IB

3

Stadulis Jonas

IB

4

Krasnickas Anris

IC

5

Šeštakauskas Lukas

IC

6

Granickas Grantas

7

Gražulis Ernestas

IF

 1

Lietuvos mokinių žaidynių Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių tarpmokyklinės šaškių varžybos. Gimnazijos šaškių varžybų komanda

Domarkas Rytis

 IID

 I vieta

Raimondas Lingaitis 

2

Jankeliūnas Lukas

IIF

3

Gegužinskaitė Vaiva

IIIC

4

Miliauskaitė Paulina

IIC

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarpmokyklinės lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos

Kunšteinaitė Deimantė

 IIIF

 II vieta

Alvyda Ambrasienė 

2

Kulbokaitė Gabija

IVF

3

Lenkauskaitė Miglė

IB

4

Bačkieriūtė Monika

IB

5

Masaitis Martynas

IIG

6

Dubickas Andrius

IIIF

7

Plikaitis Dominykas

IIG

8

Kunigonis Vladas

IF

1

„4+1 EURO FIT 2017“ konkursas. „Sveikuoliai 2“

Masaitis Tautvydas

IIB

I vieta

Raimondas Lingaitis 

2

Sabaliauskas Osvaldas

IIB

3

Petruškevičiūtė Karolina

IIB