Ugdymas

Gimnazijos klasės I II III IV
Ugdymo proceso pradžia 09-01
Pusmečių trukmė 1-asis 09-01 – 01-20
2-asis 01-23 - 06-02
1-asis 09-01– 01-20
2-asis 01-23- 05-25
Rudens atostogos 10-31 – 11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos 12-27 – 01-06
Žiemos atostogos 02-17
Pavasario (Velykų) atostogos 04-10 – 04- 14
Ugdymo proceso pabaiga 06-02 05-25
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 34 33
Vasaros atostogos 06-02 – 08-31
Pamoka Laikas
1 8.00 - 8.45
2 8.55- 9.40
3 9.55-10.40
4 11.05- 11.50
5 12.10-12.55
6 13.05-13.50
7 14.00-14.45
8 14.55-15.40

2016–2017 mokslo metai

Rudens atostogos

10-31 – 11-04

Pamokos prasideda lapkričio 7d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-27 – 01- 06

Pamokos prasideda sausio 9d.

Žiemos  atostogos

02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

04-10 – 04- 14

Pamokos prasideda balandžio 17d. 

 ( IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą,  perkeliama į 04-18)

Vasaros atostogos

06-05– 08-31

 

Gimnazija siūlo

 1. I-II gimnazijos klasėse – lietuvių kalbos ir matematikos modulius, informacinių technologijų programavimo ir leidybos modulius, mokomųjų dalykų konsultacijas mokymosi spragoms likviduoti.

   

 2. III- IV gimnazijos klasėse –

  Pasirenkamieji dalykai -  psichologija, prancūzų kalba, lotynų kalba, ekonomika, braižyba.

  Meninis ugdymas ir technologijos  – dailė, muzika, teatras, šokis, verslo ir vadybos technologijos, turizmo ir mitybos technologijos, statybos ir medžio apdirbimo technologijos.

  Mokomųjų dalykų moduliai

  užsienio kalbos: anglų k., vokiečių k., rusų k. - klausymo ir rašymo moduliai.

  istorija : Lietuva ir pasaulis istorijos šaltiniuose V-XVIIIa.;Lietuva ir pasaulis XIX – XXI a.;

  geografija : Mano Lietuva; Pasaulio regionų mozaika;

  biologija: Ląstelė – gyvybės pagrindas; Biologijos egzamino užduočių sprendimas;

  chemija: Organinių medžiagų klasių tarpusavio ryšys; Chemija Jums;

  fizika: Grafinių mechanikos uždavinių sprendimas; Testų ir kompleksinių užduočių sprendimas;

  Informacinės technologijos: Programavimo įgūdžių ugdymas; Programavimas kūrybinis procesas;

 • Dainavimo studija
 • Mišrus choras
 • Vokalo studija
 • Šiuolaikinių šokių grupė „Vijona“
 • Dramos būrelis „Vėjo arkliukas“
 • Dailės studija „Žvilgsnis į save“
 • Kūrybinė studija „Idėjų menas“
 • Keramikos būrelis „Molio formų kalba“
 • Filologų būrelis
 • Žurnalistikos būrelis „RJG.lt“
 • Meninis skaitymas
 • Fotoniečiai
 • Geometrijos labirintuose
 • Kelionė po matematikos šalį
 • Kelias į olimpą (matematikos būrelis)
 • Matematikos istorija
 • Susitikimas su matematika
 • Į matematikos gelmes
 • Geometrija praktikoje
 • Programuok
 • Įdomioji istorija
 • Istorija visiems
 • Kūrybinės erdvės
 • Jaunieji policijos rėmėjai
 • Planuok karjerą atsakingai