Marijampolės Rygiškių Jono Gimnazija

Ugdymas

Gimnazijos klasės I II III IV
Ugdymo proceso pradžia 09-01
Pusmečių trukmė 1-asis pusmetis 2017-09-01–2018-01-26
2-asis  pusmetis 2018-01-29–2018-06-15
1-asis pusmetis 2017-09-01–2018-01-26
2-asis pusmetis 2018-01-29–2018-05-25
Rudens atostogos 2017-10-30 – 2017-11-03
Pamokos prasideda lapkričio 6 dieną
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017-12-27 – 2018-01-03
Pamokos prasideda sausio 4 dieną
Žiemos atostogos 2018-02-19 – 2018-02-23
Pamokos prasideda vasario 26 dieną
Pavasario (Velykų) atostogos 2018-04-03 – 2018-04-06
Pamokos prasideda balandžio 9 dieną
Ugdymo proceso pabaiga 2018-06-15 2018-05-25
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 36 34
Vasaros atostogos 2018-06-18 – 2018-08-31
Pamoka Laikas
1 8.00 - 8.45
2 8.55- 9.40
3 9.55-10.40
4 11.05- 11.50
5 12.10-12.55
6 13.05-13.50
7 14.00-14.45
8 14.55-15.40

Gimnazija siūlo

 1. I-II gimnazijos klasėse – lietuvių kalbos ir matematikos modulius, informacinių technologijų programavimo ir leidybos modulius, mokomųjų dalykų konsultacijas mokymosi spragoms likviduoti.

   

 2. III- IV gimnazijos klasėse –

  Pasirenkamieji dalykai -  psichologija, prancūzų kalba, lotynų kalba, ekonomika, braižyba.

  Meninis ugdymas ir technologijos  – dailė, muzika, teatras, šokis, verslo ir vadybos technologijos, turizmo ir mitybos technologijos, statybos ir medžio apdirbimo technologijos.

  Mokomųjų dalykų moduliai

  užsienio kalbos: anglų k., vokiečių k., rusų k. - klausymo ir rašymo moduliai.

  istorija : Lietuva ir pasaulis istorijos šaltiniuose V-XVIIIa.;Lietuva ir pasaulis XIX – XXI a.;

  geografija : Mano Lietuva; Pasaulio regionų mozaika;

  biologija: Ląstelė – gyvybės pagrindas; Biologijos egzamino užduočių sprendimas;

  chemija: Organinių medžiagų klasių tarpusavio ryšys; Chemija Jums;

  fizika: Grafinių mechanikos uždavinių sprendimas; Testų ir kompleksinių užduočių sprendimas;

  Informacinės technologijos: Programavimo įgūdžių ugdymas; Programavimas kūrybinis procesas;

 • Dainavimo studija
 • Mišrus choras
 • Šiuolaikinių šokių grupė „Vijona“
 • Dramos būrelis „Vėjo arkliukas“
 • Dailės studija „Žvilgsnis į save“
 • Kūrybinė studija „Idėjų menas“
 • Keramikos būrelis „Molio formų kalba“
 • Filologų būrelis
 • Debatų būrelis
 • Žurnalistikos būrelis „RJG.lt“
 • Meninis skaitymas
 • „Developing english skills for exams“
 • Orientavimosi sportas ir turizmas
 • Pasiruošimas IELTS egzaminui
 • Etninės kultūros ugdymas
 • Lengvoji atletika
 • Jaunieji šauliai
 • Krepšinio būrelis
 • Tinklinio būrelis
 • Joga
 • Technologijos - kūrybos erdvė
 • Fotoniečiai
 • Chemija jums
 • Geometrinių uždavinių sprendimas
 • Geometrija praktikoje
 • Matematikos paslaptys
 • Matematikos istorija
 • Geometrijos pasaulyje
 • Programuok
 • Programavimo pradžiamokslis
 • Istorija visiems
 • Kūrybinės erdvės
 • Gimnazija fotografijose
 • Jaunieji policijos rėmėjai
 • RJG lyderių klubas
 • Planuok karjerą atsakingai