Mokslo ir žinių šventė

Mokslo ir žinių šventė vyks rugsėjo 1 d. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, nuspręsta, jog 9 val. šventėje, vyksiančioje gimnazijos kieme, dalyvaus I ir IV klasių mokiniai, o II ir III klasių mokiniams  pirmoji šventinė pamoka vyks auklėtojų kabinetuose  10.30 val.

SVARBI INFORMACIJA

Ugdymo procesas gimnazijoje bus organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Gimnazijoje turės būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami bendruomenės narių kontaktai, laikomasi saugaus atstumo, dėvimos veido kaukės.
Mokiniai į gimnaziją privalės ateiti tik per nurodytą įėjimą (sutartiniai ženklai ir žemėlapis apačioje). Bus ribojamas srautų judėjimas, kontaktai tarp skirtingų amžiaus grupių moksleivių.  Pamokos, neformaliojo švietimo būreliai vyks nurodytame korpuse ir zonoje. Pamokos prasidės  8.00 val. Durys į gimnaziją  bus atidarytos nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
              I ir II gimn. klasių mokiniams pamokos vyks senajame gimnazijos pastate, klasei paskirtose patalpose (dalykų mokytojai ateis vesti pamokų).
III ir IV gimn. klasių mokinių grupėms (srautams) pamokos vyks gimnazijos priestate, kur kabinetuose mokinių lauks mokytojai.
Patalpos bus vėdinamos ir dezinfekuojamos pagal gimnazijoje numatytas tvarkas.
Mokinių maitinimas vyks nurodytais srautais.
Išlieka prievolė tiek mokiniams, tiek mokyklos darbuotojams nevykti į mokyklą, jei pasireiškia karščiavimas ar kiti viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.
Siekiant maksimaliai užtikrinti mokinių saugumą, asmenys, atlydintys/paimantys mokinius, į gimnaziją  nebus įleidžiami.
Tikimės Jūsų supratimo ir geranoriškumo. Saugokime savo ir kitų sveikatą.

Administracija