I gimnazijos klasių mokinių sąrašas 2017-2018 m.m.

Mokinių, priimtų į Rygiškių Jono gimnaziją 2017-2018 m.m., sąrašas