Gimnazijos misija, vizija

Misija: Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija - Marijampolės savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Vizija: Gimnazija moderni, konkurencinga, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Vertybės

demokratiškumas, profesionalumas, tolerancija, teisingumas, saugumas, atsakomybė.

Filosofija

„Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą ...“ V. Kudirka „Labora“

Rugsėjo 1-osios šventė

Maloniai kviečiame dalyvauti Rugsėjo  1- osios šventėje!
Renkamės rugsėjo 1d. 9 val. gimnazijos kieme.Plačiau

I gimnazijos klasių mokinių sąrašas 2017-2018 m.m.

Mokinių, priimtų į Rygiškių Jono gimnaziją 2017-2018 m.m., sąrašas
Plačiau